Odstąpienie od umowy zakupu

Konsument (klient indywidualny) ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w jej posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pisemnie na adres: BIODEGRADOWALNI Mirosław Lipecki, Zielona 10/20, 05-500 Piaseczno lub elektronicznie  na adres: kontakt@biodegradowalni.pl o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać nam swoją decyzję o odstąpieniu od umowy korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w stopce naszej platformy www.BIODEGRADOWALNI.PL Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do jej odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, która należy odesłać lub przekazać nam na adres: BIODEGRADOWALNI Mirosław Lipecki ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie-Pass, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 100 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. BIODEGRADOWALNI.PL