"Plastikom mówimy stanowcze NIE"- Dyrektywa Plastikowa

"W sytuacji, gdy niedawno przynosiliśmy do domu rybę w reklamówce, teraz reklamówkę przynosimy w rybie, musimy działać szybko" powiedział Karmenu Vella, maltański polityk, komisarz europejski.

Znaczną część odpadów morskich i oceanicznych stanowią obecnie jednorazowe plastikowe przedmioty, takie jak: butelki, kubki, talerze, sztućce, słomki, torby, patyczki higieniczne, zabawki, balony, To ponad 70 proc. wszystkich odpadów naszych wód. Ślady plastiku można znaleźć w gatunkach takich jak wieloryby, żółwie i ptaki, a także owoce morza, które trafiają do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Bez problemu można je wykryć w ludzkich przewodach pokarmowych i kale.

Dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 5. czerwca 2019 roku (2019/904)
od 3. lipca 2021 roku stosowanie jednorazowych plastikowych przedmiotów jest zakazane w EU.

(w Polsce przepis wejdzie w życie w maju 2023 roku)

Dyrektywa zakłada wykorzystanie przez państwa członkowskie UE różnorodnych narzędzi prawnych, których celem jest ograniczenie użycia, a w niektórych przypadkach zupełna eliminacja z obrotu określonych jednorazowych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Szczegóły na: https://eur-lex.europa.eu

Plastikowe pozostałości znajdujemy w organizmach zwierząt - m.in. żółwi, delfinów, fok, wielorybów, ptaków, ryb a zatem są częścią łańcucha pokarmowego człowieka.

Według Komisji Europejskiej ponad 80 proc. odpadów morskich to tworzywa sztuczne. Tylko niespełna jedna trzecia tego typu odpadów jest zbierana i poddawana recyklingowi.

Bardzo powolny rozkład tworzyw sztucznych powoduje ich gromadzenie się w morzach, oceanach, na plażach Europy i świata. Plastik znajdziesz wszędzie, w swoim ciele też.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 29. kwietnia 2015 r. zmieniono także dyrektywę 94/62/WE odnoszącą się do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Projekt rezolucji 2015/720 został przyjęty większością 51. głosów za, 10. przeciw i 3. wstrzymujących się. Posłowie umieścili na liście produktów zakazanych popularne plastikowe reklamówki, zrywki a później także rozszerzyli ją o mieszadełka do napojów i pojemniki do fast food'ów.

Plastikowe zrywki, wszechobecne reklamówki, styropianowe i plastikowe,
lunch box'y muszą więc odejść do lamusa.

Wykorzystanie plastikowych produktów, dla których nie istnieje jeszcze alternatywa, będzie musiało zostać ograniczone przez państwa członkowskie do 2025 r. Powinny one opracować też krajowe plany zachęcające do stosowania produktów wielokrotnego użytku oraz tych, które mogą być poddane recyklingowi. Posłowie poparli także ograniczenia dla odpadów z wyrobów tytoniowych a w szczególności filtrów papierosowych zawierających plastik.

Europejscy prawodawcy osiągnęli porozumienie w sprawie zakazu używania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Państwa członkowskie, w tym Parlament Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdziły wprowadzanie nowego pro-środowiskowego ustawodawstwa. Celem nowych zmian jest uczynienie UE światowym liderem w zakresie stosowania alternatywnych produktów, które pozwolą uniknąć zanieczyszczania środowiska. Cieszy fakt, że w tym gronie są Polacy. Cieszy fakt, że zarówno Premier jak i Prezydent w swoich ostatnich expose mocno i stanowczo podkreślali konieczność ograniczania zużycia plastików w Polsce.

Znikną plastikowe: patyczki higieniczne, sztućce, talerze, szkodliwe słomki i mieszadełka,
styropianowe pudła/lunch box'y, plastikowe kubeczki do napojów,... a to dopiero początek naszej aktywności o niejedzenie plastiku.