Najczęściej zadawane pytania

Produkty są kompostowalne, czy to to samo co biodegradowalne?

Nie, to nie są tożsame pojęcia. Kompostowalne oznacza biodegradowalne ale biodegradowalne nie zawsze oznacza kompostowalne. "Biodegradowalny" oznacza, że materiał wraz z upływem czasu ulegnie naturalnemu rozkładowi (biodegradacji). Naturalnemu, bo przy użyciu jedynie naturalnie występującej fauny i flory, tj. bakterii, grzybów, makro i mikroorganizmów. Aluminiowa butelka jest biodegradowalna, jednak wymaga cierpliwości... jeśli poczekasz 200 lat zobaczysz z niej "nic". "Kompostowalny" oznacza, że materiał rozpadnie się w stosunkowo krótkim czasie nie pozostawiając po sobie żadnych toksycznych pozostałości. Części proste, makro i mikroelementy powstałe w wyniku tego procesu staną się dodatkiem do gleby, substancją prostą i odżywczą. Proces biodegradacji jest naturalnym procesem przebiegającym zazwyczaj długo i bez ingerencji człowieka, natomiast proces kompostowania jest procesem krótszym, przebiegającym w warunkach sztucznie stworzonych przez człowieka, np. na kompostowniku przemysłowym lub przydomowym. Dzięki tej ingerencji kontrolujemy wilgotność, temperaturę, mikro i makroorganizmy, a w efekcie proces rozpadu materiału znacznie się skraca. Oba procesy są bezpieczne i korzystne dla środowiska.

Czy produkt kompostowalny mogę kompostować w kompostowniku przydomowym?

Tak można. Warunek jest jeden, mianowicie powinien być to produkt łatwo kompostowalny, oznaczony certyfikatem "HOME". W przypadku oznaczenia "INDUSTRY", taki produkt powinien trafić do kompostowalni przemysłowej (np. bio PLA). Zazwyczaj produkty roślinne łatwo i szybko ulegają biodegradacji i mogą być z powodzeniem kompostowane w przydomowych ogródkach, kompostownikach. Przykładem są nasze bio naczynia z otrąb pszennych i pulpy trzcinowej. Te pierwsze rozłożą się w okresie około 30 dni, te drugie 90 dni. Oba materiały po rozkładzie nie pozostawią resztek, czy też innych pozostałości, co nie wydarzy się w przypadku reklamówki foliowej. Oba materiały można kompostować w domu. Biomiskę z otrąb wyrzuć więc na przydomowy kompostownik, plastikowy worek do żółtego pojemnika a  biokubek z kukurydzy (PLA) do brązowego pojemnika oznaczonego "BIO".

Co to jest PLA?

PLA, bio PLA lub inaczej "plastik kukurydziany" to biopolimer wytwarzany z kwasu polimlekowego (poliaktyd). Jest naturalnym materiałem pochodzącym z roślin skrobiowych (bogatych w skrobię), takich jak: kukurydza, ziemniaki, tapioka, trzcina cukrowa. PLA wytwarzane jest najczęściej z ziaren kukurydzy, które są mielone i przetwarzane w celu ekstrakcji skrobi. Ta następnie jest przekształcana w biopolimer a ten możemy już dowolnie formować, przekształcać, np. w przeźroczyste,  funkcjonalne i bezpieczne dla ludzi oraz środowiska bio KUBKI.

Czy można zjeść produkty z PLA lub karmić nimi zwierzęta domowe?

Nie, nie można. PLA jest materiałem roślinnym, bezpiecznym i dopuszczonym do kontaktu z żywnością jednak nie nadaje się do konsumpcji. Organizm zwierzęcy po prostu nie trawi PLA.